Hartelijk Welkom

Terugblik op Eerste Heilige Communie

Marja Hogendoorn kennen wij als lid van de pastoraatsgroep voor catechese, maar zij is ook lid van de werkgroep EHC Stadskerken. In deze bijdrage blikt zij terug op de onlangs gehouden viering van de Eerste Heilige Communie.

Lees verder

Mariaviering 2018

Ook dit jaar organiseren we in de Franciscus Xaveriuskerk weer een speciale Mariaviering voor ouderen.

Lees verder

Pasen

God heeft de ellende van zijn volk in Egypte gezien en hun jammerklachten gehoord. Hij roept Mozes om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. In de nacht voor de uittocht uit Egypte viert het volk Israël op aanwijzing van De Heer het eerste paasfeest, het feest van bevrijding.

Lees verder

Preken

Onze columnist HAKA neemt ons deze keer mee naar preken uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Lees verder

Viering op Paaszaterdag

Op de zaterdag voor Pasen, 31 maart, is er om 19.00 uur een viering aan de vooravond van Pasen. Thema van de viering is ‘Bevrijding’.

Lees verder

Vierend en dienend verbonden

Hierbij een overzicht van oecumenische vieringen en diensten in Amersfoort op maandag, dinsdag en woensdag in de Goede Week.

Lees verder

Vormselviering op Eerste Paasdag

Op zondag 1 april a.s. zullen vijf jongeren uit de Franciscus Xaverius in onze kerk gevormd worden.

Lees verder

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen.

Lees verder

Veertigdagenbijeenkomst met sobere maaltijd

De samenwerkende binnenstadskerken organiseren op 15 maart een oecumenische veertigdagen-bijeenkomst met sobere maaltijd.

Lees verder

Vervolg: Koop een kerkbank, ook leuk voor thuis!

Nieuwe stoelen in de SFX – we zijn gestart! In het komende halfjaar gaat er heel wat veranderen in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand. De ouderwetse kerkbanken in het gebouw maken dan plaats voor moderne stoelen, waardoor het zitcomfort aanmerkelijk toeneemt. De banken en de lambrisering langs de wanden, maar ook het houten ‘hekwerk’ achter het zitgedeelte blijven gehandhaafd.

Lees verder

80 jaar

Ook afgelopen maand ontvingen we de maandelijkse column van HAKA. Hierin wordt zijn 80e verjaardag in bijbels perspectief geplaatst.

Lees verder

Xaverius: gastvrije geloofsgemeenschap met rituelen, mooie muziek en zang

Onlangs had Martin Lorijn een gesprek met Robert Klumpenaar over zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap, zijn activiteiten voor de Franciscus Xaverius en zijn wensen voor de toekomst.

Lees verder

Robert Breed: Er zit schwung in de SFX

“Is dat niks voor jou?” kreeg Robert Breed vorig jaar te horen, toen hij werd gewezen op de vacature van secretaris van de Zandraad. Het antwoord daarop was – na enig overleg met zichzelf – bevestigend. “Het ligt me wel”, zegt hij, “en het past ook bij eerdere bestuurlijke ervaring die ik heb. Je hebt veel contact met mensen en je ziet het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap van dichtbij.”

Lees verder

Nieuws uit de Zandraad

De Zandraad heeft op 16 januari jl. vergaderd. In deze bijdrage doet secretaris Robert Breed verslag van belangrijke zaken die ter sprake kwamen.

Lees verder

Heilige tuinen: Plan voor samenwerking SFX en Flehite

Robert Klumpenaar is behalve lid van de pastoraatsgroep voor diaconie en lector sinds kort ook projectleider van een initiatief van de werkgroep 'Groene kerk', genaamd 'Heilige tuinen'. In deze bijdrage leest u er meer over.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.