Hartelijk Welkom

Vormselviering op Eerste Paasdag

Op zondag 1 april a.s. zullen vijf jongeren uit de Franciscus Xaverius in onze kerk gevormd worden.

Lees verder

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen.

Lees verder

Veertigdagenbijeenkomst met sobere maaltijd

De samenwerkende binnenstadskerken organiseren op 15 maart een oecumenische veertigdagen-bijeenkomst met sobere maaltijd.

Lees verder

Vervolg: Koop een kerkbank, ook leuk voor thuis!

Nieuwe stoelen in de SFX – we zijn gestart! In het komende halfjaar gaat er heel wat veranderen in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand. De ouderwetse kerkbanken in het gebouw maken dan plaats voor moderne stoelen, waardoor het zitcomfort aanmerkelijk toeneemt. De banken en de lambrisering langs de wanden, maar ook het houten ‘hekwerk’ achter het zitgedeelte blijven gehandhaafd.

Lees verder

80 jaar

Ook afgelopen maand ontvingen we de maandelijkse column van HAKA. Hierin wordt zijn 80e verjaardag in bijbels perspectief geplaatst.

Lees verder

Xaverius: gastvrije geloofsgemeenschap met rituelen, mooie muziek en zang

Onlangs had Martin Lorijn een gesprek met Robert Klumpenaar over zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap, zijn activiteiten voor de Franciscus Xaverius en zijn wensen voor de toekomst.

Lees verder

Robert Breed: Er zit schwung in de SFX

“Is dat niks voor jou?” kreeg Robert Breed vorig jaar te horen, toen hij werd gewezen op de vacature van secretaris van de Zandraad. Het antwoord daarop was – na enig overleg met zichzelf – bevestigend. “Het ligt me wel”, zegt hij, “en het past ook bij eerdere bestuurlijke ervaring die ik heb. Je hebt veel contact met mensen en je ziet het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap van dichtbij.”

Lees verder

Nieuws uit de Zandraad

De Zandraad heeft op 16 januari jl. vergaderd. In deze bijdrage doet secretaris Robert Breed verslag van belangrijke zaken die ter sprake kwamen.

Lees verder

Heilige tuinen: Plan voor samenwerking SFX en Flehite

Robert Klumpenaar is behalve lid van de pastoraatsgroep voor diaconie en lector sinds kort ook projectleider van een initiatief van de werkgroep 'Groene kerk', genaamd 'Heilige tuinen'. In deze bijdrage leest u er meer over.

Lees verder

2e avond Dag van het Jodendom 2018

Het thema van Dag van het Jodendom 2018 is “Van Generatie op Generatie.” (in het Hebreeuws: “le Dor wa Dor”). Hoe kunnen wij de rijkdom van de Joodse en Christelijke traditie, en van het geloof, doorgeven vanuit ónze generatie naar de volgende generatie? Rondom dit thema zijn er in Amersfoort twee avonden georganiseerd met gastsprekers.

Lees verder

Update: Geeft u ook uw talent?

De vacatureflyer van november 2017 heeft de nodige positieve reacties opgeleverd. Hierdoor hebben we drie vacatures kunnen vervullen. In deze bijdrage vindt u de actuele flyer! Geeft u ook uw talent aan onze geloofsgemeenschap?

Lees verder

Dag van het Jodendom 2018

Jaarlijks wordt er binnen de RK-kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze Dag van het Jodendom is ca. 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere landen in Europa plaats.

Lees verder

Gebedsweek om eenheid voor de christenen 2018: biddend verbonden

Een estafette van gebed Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Zo tonen ze dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt. Kerken in Amersfoort geven dat gezamenlijk vorm met onder meer een gebedsestafette die dwars door de hele stad loopt. Elke dag wordt ergens gebeden voor eenheid. Doe mee!

Lees verder

Parochie zoekt vier nieuwe bestuursleden

Het parochiebestuur OLVvA zoekt een nieuwe vice-voorzitter, een nieuwe secretaris en twee extra bestuursleden met een nieuwe taak.

Lees verder

Interview

Maker en schenker gedenksteen 200 jaar SFX Steenhouwer Alexander Bus: ‘Dit is echt een prachtig vak’

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.