Hartelijk Welkom

Beeldmeditatie op zondag 25 februari

De afbeelding is ontleend aan een handschrift uit het laatste kwart van de 12e eeuw. Het is een fragment van het scheppingsverhaal. Het bovenste deel is een illustratie bij de derde dag, het onderste bij de vijfde dag.

Lees verder

Zuster Imelda (Pien) ten Bosch 100 jaar

Vandaag was het een bijzondere dag bij de zusters van Onze Lieve Vrouw aan de Zuidsingel. Zuster Imelda ten Bosch, op 't Zand ook bekend als Pien, werd 100 jaar.

Lees verder

Respect

Een tijdje geleden blies een harde wind mij van de fiets. Het gebeurde op de Meridiaan. Een flinke smak en met mijn gezicht recht op het asfalt.

Lees verder

Jongeren zijn steeds minder vaak religieus

Het percentage jongeren dat zegt bij een godsdienst te horen is opnieuw gedaald. In 2010 zei 49 procent zich tot een godsdienst te rekenen, in 2015 was dat nog 41 procent. Jongere katholieken blijven het meest achter. Het aantal godsdienstige jongeren daalt al sinds 1997.

Lees verder

Erik Jurgens gaat in op uitnodiging Vereniging Geloofsgemeenschap

Op 12 maart zal de oud-senator en oud-voorzitter van de Mariënburgvereniging, Erik Jurgens naar Amersfoort komen.

Lees verder

Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en omkeer

Inkeer: in deze hectische tijd meer nodig dan ooit, lijkt mij. Van alle kanten worden we geconfronteerd met tegenstrijdige meningen.

Lees verder

Hoe blijf je overeind in een lawine van onheilsberichten?

Alleen wie voeling houdt met de grond van zijn bestaan, met God, met de mensen om hem heen, met zichzelf, met de natuur, kan rustig worden.

Lees verder

Beeldmeditatie op zondag 19 februari

Ook vandaag op de 7e zondag door het jaar jaar A kunt u een beeldmeditatie volgen.

Lees verder

Levende Historie

Het komende seizoen zal -naast het Burgerweeshuis en de Mannenzaal- ook de St. Franciscus Xaveriuskerk ‘podium’ zijn voor de rolspelers en verhalenvertellers van Levende Historie.

Lees verder

Wierook en Pepermunt

Katholieken lezen geen bijbel, prostestanten voeren het avondmaalsbrood aan de eendjes; Latijns geprevel versus preken van een uur.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.