Hartelijk Welkom

Samenvoeging pastorale teams, per 1 september nieuwe pastoor

In deze bijdrage informeert het parochiebestuur u over de opvolging van pastoor Tuan en over de samenvoeging van de pastorale teams van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Martha en Maria.

Lees verder

Pinksteren 2018

Ria Sweers, lid van de pastoraatsgroep voor met name liturgie, belicht het naderende Pinksterfeest.

Lees verder

Maatjesproject ex-gedetineerden Amersfoort

De Franciscus Xaveriuskerk is een 'Kerk met Stip'. Samen met de gemeente Amersfoort en de PKN heeft 'Kerk met Stip' een maatjesproject voor ex-gedetineerden opgezet, onder begeleiding van de Stichting Exodus. Op deze pagina leest u er meer over, ook hoe u of jij een maatje kunt worden!

Lees verder

jeugdgroep SFX naar Kamp Amersfoort

De werkgroep Jeugd van onze geloofsgemeenschap organiseerde op 6 mei jl. een rondleiding voor jongeren uit de Franciscus Xaverius naar Kamp Amersfoort. Hieronder een impressie.

Lees verder

Impressie medewerkersdag 2018

Na de zondagsviering vond op 6 mei in de Hoor- en Leerzaal en in de zonnige pastorietuin weer de jaarlijkse medewerkersdag plaats.

Lees verder

Mariaviering 2018

Ook dit jaar organiseren we in de Franciscus Xaveriuskerk weer een speciale Mariaviering voor ouderen. De viering begint donderdagochtend 17 mei om 10.30 uur.

Lees verder

Nootkreet

De Cantorij heeft een schreeuwend gebrek aan bassen en tenoren. Dit bedreigt het voortbestaan van de Cantorij. Vandaar dat de Cantorij probeert - onder andere via dit stukje - om nieuwe aanwas te genereren. Alle hulp is welkom!

Lees verder

St. Josephkerk viert 100-jarig bestaan

De Sint Josephkerk in Hooglanderveen is op 1 mei 1918 gewijd. Dat eeuwfeest wordt met de parochie en de wijken gevierd. Er is een uitgebreid programma samengesteld in het laatste weekend van mei. In dit bericht vindt u meer informatie over het jubileumprogramma.

Lees verder

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen.

Lees verder

Ga mee naar Taizé

In juli a.s. gaat er weer een groep jongeren uit Amersfoort naar Taizé. Binnenkort vindt de informatiebijeenkomst plaats.

Lees verder

HAKA: Leraar Godsdienst

In deze bijdrage haalt onze columnist herinneringen op aan zijn periode als leraar godsdienst in het beroepsonderwijs.

Lees verder

Terugblik op de Vormselviering

Op zondag 1 april hebben 5 jongeren uit onze SFX geloofsgemeenschap hun Vormsel ontvangen. Jannick Meijer, Julia Volman, Julie van den Boogaard , Myrthe Methorst en Sven Hogendoorn hebben zelf aangegeven dit sacrament te willen ontvangen.

Lees verder

Vrouwevaert 2018

Traditiegetrouw vindt op zaterdagmorgen 12 mei (de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag) weer de Vrouwevaert plaats in de Sint Joris op ’t Zand en de Sint Franciscus Xaveriuskerk.

Lees verder

Stille tocht Amersfoort langs herdenkingsstenen

De Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand houdt, in samenwerking met de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort, ook dit jaar op (vrijdag) 4 mei een stille tocht langs een aantal herdenkingsstenen in de binnenstad van Amersfoort.

Lees verder

Pastoor Tuan wordt pastoor in Arnhem

Parochiebestuur en pastoraal team hebben onderstaand bericht verspreid over de benoeming van pastoor Tuan in Arnhem en de gevolgen hiervan voor de parochie in Amersfoort.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.