Hartelijk Welkom

Beeldmeditatie op zondag 30 oktober

Ook vandaag is er weer een beeldmeditatie

Lees verder

Welkom Hier Amersfoort

Op zaterdag 12 november vindt in de Bergkerk de manifestatie Welkom Hier Amersfoort plaats: dé plek om met landelijke en Amersfoortse organisaties, vrijwilligers en vluchtelingen te spreken over de vestiging van vluchtelingen in Nederland.

Lees verder

Onze gastvrouwen/ -heer

De gastvrouwen en gastheer, die dagelijks zorgen voor een " open" pastorie, zijn met elkaar een middagje uit geweest.

Lees verder

Verliezen

De novembercolumn van HAKA

Lees verder

Uitnodiging

November is de maand waarin zowel katholieken als protestanten aandacht besteden aan hun overledenen.

Lees verder

Kerkenpagina De Stad Amersfoort

Het is zo vanzelfsprekend: iedere veertien dagen verschijnt een pagina na de kerken in Amersfoort in het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.

Lees verder

Videoconferentie over Luther

De Duitse en de Nederlandse Raad van Kerken houden op donderdag 27 oktober een video-conferentie over de oecumenische betekenis van Luther. De conferentie sluit aan bij het thema van de week van gebed 2017, waarvoor de Duitsers het basismateriaal hebben geleverd.

Lees verder

Magazine over het Onze Vader

Deze week ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van een speciaal Magazine over het Onze Vader. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016.

Lees verder

Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R. K.- Kerk

Bij de Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk vindt dinsdag 25 oktober de mondelinge behandeling plaats van de laatste reguliere zaken van 2 slachtoffers. Verwacht wordt dat rond 1 december het laatste advies wordt uitgebracht.

Lees verder

Zondag a.s. Preek van de Leek

Ga naar de site van de Vereniging Geloofsgemeenschap i.v.m. het programma Preek van de Leek

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.