Hartelijk Welkom

Terugblik parochiedag: veel blije gezichten (update)

Op zondag 25 september vond voor het eerst in kerk, pastorie en tuin van de Franciscus Xaverius de parochiedag plaats. Allereerst was er de feestelijke Eucharistieviering, waarin het nieuwe jaarthema ‘Compassie met de stad’ werd geïntroduceerd.

Lees verder

Beeldmeditatie voor deze zondag

Een nieuwe beeldmeditatie is te bekijken en te overdenken

Lees verder

Jaarprogramma Spiritueel Cultureel Centrum

Dit weekend wordt het Spiritueel Cultureel Centrum gepresenteerd tijdens de parochiedag. Om een snel inzicht te krijgen in de plannen, kunt u het volledige jaar programma raadplegen.

Lees verder

Pastoraatsgroep weer voltallig

Per september heeft Phil Jacobs afscheid genomen als lid van de pastoraatsgroep. In de vacature is nu voorzien.

Lees verder

Kroonbede 2016

De Raad van Kerken van Amersfoort organiseert ieder jaar, daags voor Prinsjesdag een zgn. Kroonbede.

Lees verder

Katholieke kerk positief over orgaandonatie

Een bijdrage aan actuele discussie van de website: debezieling.nl

Lees verder

Vergadering parochiebestuur

Het parochiebestuur was voor het eerst na de vakantie weer bijeen. U kunt het verslag van Richard van Berkel lezen.

Lees verder

Open Kerk en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

In verband met de komende oktobermaand, Mariamaand willen we u graag nog eens erop wijzen dat de Franciscus Xaveriuskerk het oude genadebeeldje herbergt van de bedevaart van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Lees verder

Weekoverzicht

Overzicht van activiteiten in september, verzorgd door de Pastoraatsgroep

Lees verder

Terugblik Open Monumentendag

Op 10 en 11 september jl. was ook in onze kerk Open Monumentendag, een terugblik.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.