Hartelijk Welkom

SCC-activiteit: Conferentie 'Hervorm de kerk'

Conferentie zaterdagnamiddag 30 september 15.00 – 17.30 (met oecumenisch centrum Het Brandpunt): Hervorm de kerk. Wat Luther zou zeggen in onze tijd? Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkerk te Worms. Luther wilde kerk hervormen, wat uitliep op een nieuwe kerk: de protestantse.

Lees verder

Orkesten Scholen in de Kunst repeteren weer in onze kerk

Het zal niemand kunnen ontgaan dat in de Sint Franciscus Xaveriuskerk een grote rol is weggelegd voor muziek, zowel in de wekelijkse vieringen als daarbuiten. Onze kerk is vanwege de goede akoestiek een geliefde locatie voor repetities en concerten. Verheugend is het om te kunnen melden dat de samenwerking met Scholen in de Kunst (voorheen Regionale Muziekschool Amersfoort) nieuw leven is ingeblazen.

Lees verder

Gregoriaans op 't Zand: concert met Lofgezangen UPDATE

Op zondag 17 september om 19.00 vond er in de Sint Franciscus Xaveriuskerk een concert met Lofgezangen plaats. Aandacht voor dè kerkmuziek bij uitstek, het gregoriaans, kan bij het vieren van een jubileum in een rooms-katholiek kerkgebouw natuurlijk niet uitblijven.

Lees verder

Expositie Pax in Vredesweek

Maar liefst 20 regionale kunstenaars met 50 werken hebben meegewerkt aan de expositie die PAX van Vrede in 4 Amersfoortse kerken organiseert. Met als uitgangspunt het jaarthema van PAX: 'De kracht van verbeelding' hebben ze schilderijen, beeldhouwwerken, objecten en textielkunst beschikbaar gesteld die hun visie vertolkt op het moment waarop er ook daadwerkelijk VREDE zou zijn tussen landen en volkeren.

Lees verder

Ingezonden brief

Iet Schomaker, pastoraal werkster van parochie Sint Franciscus Xaverius van 1982 tot 1990, stuurde onlangs een brief naar de redactie met aanvullingen / correcties op hoofdstuk 3 van het boek "200 jaar Sint Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort 1817 – 2017".

Lees verder

De jeugd op pad met straatadvocaat

Op 10 september 2017 maakten de jongeren van 't Zand kennis met het werk van 'straatadvocaat' René Slotboom. René werkt voor Motiva, een non-profit organisatie die opkomt voor de belangen van dak- en thuislozen. Via straatpastor Bernadette van Dijk kwamen we met René in contact.

Lees verder

Jubileumlezingen in oktober

In het kader van het 200-jarig jubileum van de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand is aan de auteurs van het speciale gedenkboek, dat op 13 mei j.l. verscheen, gevraagd een lezing te verzorgen over hun specifieke interessegebied. Cultuurhistoricus Ruud Meijer schetste reeds het ontstaan van het kerkgebouw in 1817 in de context van de ontwikkeling van het katholicisme in Amersfoort en in Nederland in de 19e eeuw en Annemieke Hoogenboom, kunsthistoricus en docent aan de Universiteit Utrecht, beschreef de architectuur en de kunst in de kerk op 27 juni. In oktober worden de lezingen verzorgd door deskundige 'Zanders'.

Lees verder

Nationale Vredesweek 16 t/m 24 september

Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de nationale Vredesweek.

Lees verder

Programma Spiritueel Cultureel Centrum online!

Het programma voor seizoen 2017-2018 van het Spiritueel Cultureel Centrum is rond. Het biedt een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, muziek, spiritualiteit, dialoog.

Lees verder

Denk en doe mee met vergroenen SFX

Het belang van verduurzaming was aan de orde op de verschillende bijeenkomsten over Laudato Si', de milieu-encycliek van de paus (uit 2015); de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand besteedde daar veel aandacht aan. Een heel inspirerende encycliek. Maar hoe geven we deze ideeën concreet handen en voeten? In ons persoonlijk leven maar ook in de kerk. Hoe vergroenen we de SFX?

Lees verder

Update: Dood. En dan…..?

Was het voor zeer veel christenen in de eerste helft van de 20e-eeuw zeker dat een mens later in het hiernamaals verder zou leven, in de 21e-eeuw staat deze zekerheid voor velen minder vast. Het denken over ‘is er leven na de dood?’ is sterk toegenomen. Vragen omtrent ‘Dood en dan….?’ horen bij het leven.

Lees verder

Paus hekelt focus op seks

Je hele leven wijden aan geld verdienen is erger dan onkuisheid. Dat zegt paus Franciscus in een groot interview met de 70-jarige Franse socioloog Dominique Wolton, deskundige op het vlak van media en politieke communicatie. Op 6 september verschijnt het vraaggesprek in boekvorm onder de titel Politique et Société. Enkele passages zijn al online verschenen.

Lees verder

Verbazing

Koster Henk de Boer keek verbaasd op toen hij op 24 juli plotseling twee 'zwartrokken' voor de deur zag staan.

Lees verder

Cursus 'Geloven met peuters'

Jong geleerd is oud gedaan: dat geldt ook voor geloven. Als kinderen thuis niet gevoelig worden gemaakt voor religie dan kan je moeilijk verwachten dat ze dat elders wel oppikken. Maar hoe doe je dat? Waar begin je eigenlijk met jonge kinderen? Wat laat je ze zien? Wat laat je ze ervaren? En vooral: wat geloof je zélf als ouder? Wat wil je eigenlijk doorgeven?

Lees verder

RK voor beginners gaat weer van start

Jaarlijks organiseert de parochie een cursus RK voor Beginners. Eind september gaat deze cursus weer van start voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in het RK geloofsgoed, de gebruiken en de rituelen.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.