Maand:  


Van 3 maart 2018 09:30 t/m 3 maart 2018 11:00 :
Meditatiebijeenkomst Vacare
Bijeenkomst van de christelijke meditatiegroep Vacare o.l.v. Huib Klamer en Inge van den Bosch elke eerste zaterdag van de maand. Ontvangst vanaf 9.15 uur.

Van 5 maart 2018 12:15 t/m 5 maart 2018 13:15 :
Uitvaart
Onlangs is op 85-jarige leeftijd overleden mevrouw Geertruida Johanna Maria Balk-Guldie. Haar uitvaart zal maandag 5 maart om 12.15 uur plaatsvinden in onze kerk. Voorafgaand hieraan is er vanaf 11.00 uur gelegenheid tot condoleren.

Van 6 maart 2018 20:00 t/m 6 maart 2018 22:00 :
Vergadering Zandraad
De Zandraad komt bij elkaar voor regulier overleg op de secretariaatskamer.

Van 7 maart 2018 10:00 t/m 7 maart 2018 13:00 :
Inloopochtend microkrediet
Elke eerste woensdag van de maand: inloopochtend over microkrediet in kamer 2 van de pastorie onder leiding van Willem van Gaal. Meer info kunt u vinden op de website www.kiva.org

Van 7 maart 2018 14:00 t/m 7 maart 2018 16:00 :
Koorrepetitie Arena Cantat
Arena Cantat repeteert in de Hoor- en Leerzaal onder leiding van Frits Klostermann.

Van 11 maart 2018 15:30 t/m 11 maart 2018 17:30 :
Choral Passion, opus 7 (SCC-activiteit)
Dit bijzondere Passie muziekstuk, geschreven in de Nazi-tijd door de Duitse componist Hugo Distler ( 1908- 1942), wordt geheel à capella gezongen en bestaat uit twee motetten, met daarna als groot hoofdwerk het Passieverhaal naar de 4 Evangelisten, uitgebeeld door een verteller (tenor-evangelist) en de zangeressen en zangers van het Basilius College. Ook worden enkele teksten gelezen van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), kritisch theoloog, tijdgenoot en geestverwant van Distler. - Heinrich Schütz : Motet ‘Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward’ SWV 495 - Johann Kuhnau : ‘Tristis est anima mea’ - Hugo Distler : 'Choral-Passion', opus 7 Inleider: Bas Ramselaar Uitvoerenden: het Basilius College Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29 Bijdrage: € 7 Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 14 maart 2018 20:00 t/m 14 maart 2018 21:30 :
Lectorentraining
Lectorentraining voor lectoren uit alle geloofsgemeenschappen in onze parochie onder leiding van Josephine van Pampus.

Van 15 maart 2018 17:30 t/m 15 maart 2018 18:45 :
Veertigdagenbijeenkomst met sobere maaltijd
In de pastorie gaan we samen in gesprek over een actueel onderwerp, dat aandacht verdient in de veertigdagentijd. Josephine van Pampus leidt het onderwerp in met een korte film. Samen eten we een sobere maaltijd (soep met brood). In verband met de maaltijd vragen wij om u uiterlijk maandag 12 maart aan te melden. Dit kan per mail naar pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl of telefonisch maandag tussen 9-12 uur naar de pastorie (033-4721705). Aansluitend is er om 19.00 uur het Oecumenisch Avondgebed in de oud-katholieke kerk.

Van 21 maart 2018 20:00 t/m 21 maart 2018 22:00 :
Bijeenkomst SCC: De 10 woorden
De vijfde van tien bijeenkomsten is op woensdagavond van 20.00-22.00 uur. (volgende bijeenkomsten op 26/4, 30/5, 12/9, 11/10, 21/11.) In een serie van tien bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over de 10 woorden, die Mozes in de Bijbel op de berg Horeb ontving op twee stenen. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten is het boek ‘Erfenis zonder testament’ van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Zij benaderen de 10 Woorden niet vanuit religieus gezichtspunt maar hun centrale vraag is: wat moeten wij met de 10 geboden in onze seculiere samenleving? Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 22 maart 2018 20:00 t/m 22 maart 2018 22:00 :
Repetitie Koorgroep 't Zand
Koorgroep 't Zand repeteert op donderdagavond in de kerk.

Van 24 maart 2018 10:30 t/m 24 maart 2018 12:30 :
De kunst van het leven (SCC-activiteit)
Worden wie je bent. Zelfontplooiing. Geluk. Wie wil dat niet? Hoe doe je dat? Je kunt handvatten zoeken in zelfhulpboeken. Maar kom je er daar mee? We kunnen ook te veel met onszelf bezig zijn. Er is méér dan jezelf alleen. De mens is ook een sociaal en religieus wezen (als je in God gelooft). Je wordt pas echt mens in en door je relaties met anderen en de Ander (God). Dan kijk je verder dan alleen jezelf. Juist jezelf loslaten kan bevrijdend werken. Over deze vragen gaat Renée van Riessen met ons te rade bij grote filosofen – Søren Kierkegaard, Martin Buber, Emmanuel Levinas. Van Riessen leest met ons aansprekende teksten en gedichten. Inleider: dr. Renée van Riessen, hoofddocent filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Bijdrage: € 5 Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 24 maart 2018 11:00 t/m 24 maart 2018 15:00 :
Open Kerk
Kijkt u eens rond en beleef de stilte in deze eeuwenoude kerk met vernieuwde Mariakapel. Er zijn Zandwachten aanwezig om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Van 25 maart 2018 15:00 t/m 25 maart 2018 16:15 :
Mijn ziel is geschokt (SCC-activiteit)
Franck Ploum leest zes meditatieve teksten die passen op de weg naar Pasen. De teksten worden omlijst met polyfone en gregoriaanse zang door het mannenkwartet Capella Vacalis. Spreker: Franck Ploum (1968) is theoloog, journalist en voorganger . Hij voert projecten uit rondom religie, cultuur, sociaal engagement en solidariteit. En begeleidt retraites. www.bureaumamre.nl Zang: Capella Vacalis, o.l.v. Bram Verheijen, is in de zomer van 2009 ontstaan. Gregoriaans vormt de basis van het repertoire. De capella specialiseert zich in muziek uit middeleeuwen en renaissance. In dit programma zingen zij Spaanse en Franse muziek uit de 15e eeuw( o.a. Josquin Deprez en Juan de Anchieta). Bram Verheijen studeerde oude vocale muziek en leidt diverse vocale ensembles. Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Bijdrage: € 7 Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 26 maart 2018 13:30 t/m 26 maart 2018 14:30 :
Kijk op de Week
Wekelijks overleg van leden van de Zandraad, pastoraatsgroep en secretariaat op de pastorie.

Van 26 maart 2018 20:00 t/m 26 maart 2018 22:00 :
Repetitie Cantorij
De Cantorij repeteert op maandagavond in de kerk o.l.v. Frank Kooiman. Op 26 maart vindt de repetitie van de Cantorij plaats in de Hoor- en Leerzaal.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.