Herkansing jubileumviering

Begintijd 15 november 2017 10:00

Eindtijd 15 november 2017 12:00

Voor degenen die de jubileumviering op zondag 22 oktober hebben moeten missen en voor ieder die het graag nogmaals meebeleeft, zal op woensdag 15 november om 10.30 uur de film van de jubileumviering worden vertoond in de Hoor- en Leerzaal. U bent van harte welkom. Inloop met koffie en thee vanaf 10.00 uur, aanvang film om 10.30 uur. Graag even aanmelden via jubileumsfx@gmail.com of bellen naar de pastorie: 033 - 472 17 05.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.