Bijeenkomst SCC: De 10 woorden

Begintijd 26 april 2018 20:00

Eindtijd 26 april 2018 22:00

De zesde van tien bijeenkomsten is op woensdagavond van 20.00-22.00 uur. (volgende bijeenkomsten op 30/5, 12/9, 11/10, 21/11.) In een serie van tien bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over de 10 woorden, die Mozes in de Bijbel op de berg Horeb ontving op twee stenen. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten is het boek ‘Erfenis zonder testament’ van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Zij benaderen de 10 Woorden niet vanuit religieus gezichtspunt maar hun centrale vraag is: wat moeten wij met de 10 geboden in onze seculiere samenleving? Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.