Kijk op de Week

Begintijd 28 mei 2018 13:30

Eindtijd 28 mei 2018 14:30

Wekelijks overleg van leden van de Zandraad, pastoraatsgroep en secretariaat op de pastorie.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.