Werkgroep Communicatie & Publiciteit

Begintijd 17 mei 2018 19:00

Eindtijd 17 mei 2018 20:00

De leden van werkgroep C&P komen bij elkaar op de pastorie.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.