Repetitie projectkoor Lessons & Carols

Begintijd 29 november 2017 20:00

Eindtijd 29 november 2017 22:00

Tweede van de vijf repetities (op vijf opeenvolgende woensdagavonden in onze kerk) van projectkoor Lessons & Carols o.l.v. Frank Kooiman, onze nieuwe dirigent.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.