Repetitie Cantorij

Begintijd 27 november 2017 20:00

Eindtijd 27 november 2017 22:00

De Cantorij repeteert weer als vanouds op maandagavond in de kerk.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.