Inloopochtend microkrediet

Begintijd 2 mei 2018 10:00

Eindtijd 2 mei 2018 13:00

Elke eerste woensdag van de maand: inloopochtend over microkrediet in kamer 2 van de pastorie onder leiding van Willem van Gaal. Meer info kunt u vinden op de website www.kiva.org

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.