Zandmarkt

Begintijd 30 september 2017 10:30

Eindtijd 30 september 2017 15:00

Op zaterdag 30 september wordt in de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 weer een Zandmarkt gehouden. Deze speciale rommelmarkt ─ maar dan zonder 'rommel' ─ vindt plaats van 10.30 tot 15.00 uur in de pastorie. Om 14.30 uur zal de trekking van een loterij worden gehouden met mooie prijzen en een hoofdprijs van maar liefst 100 euro!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.