Preek van de Leek

Begintijd 18 februari 2018 16:00

Eindtijd 18 februari 2018 17:00

De Preek van de Leek op 18 februari wordt verzorgd door de Amersfoortse schrijver/denker René Cuperus. Zijn grondgedachte is: alleen wie het verleden kent, neemt de toekomst serieus. In zijn preek vraagt René Cuperus aandacht voor de richting waarin onze samenleving zich beweegt. Een richting die hem zorgen baart. Geven we echt een betere wereld door aan de nieuwe generaties? Hoe bezweren we onze toekomstangst? En hoe houden we vast aan optimisme als morele plicht? Toegang: gratis, deurcollecte na afloop.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.