Preek van de Leek

Begintijd 12 november 2017 16:00

Eindtijd 12 november 2017 17:00

Rapper Diggy Dex opent zesde seizoen van Preek van de Leek ‘Wie niet deelt, vermenigvuldigt niet’. Dat is niet alleen de rode draad in de 21e Preek van de Leek, die net als de eerdere vijf jaargangen plaatsvindt in onze kerk. Het is ook het levensmotto van de Amersfoortse rapper Diggy Dex.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.