Koorrepetitie Arena Cantat

Begintijd 27 september 2017 14:00

Eindtijd 27 september 2017 16:00

Arena Cantat repeteert in de Hoor- en Leerzaal onder leiding van Frits Klostermann. De repetitie op woensdag 13 september is de eerste na de zomerstop.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.