Open Kerk met muziek

Begintijd 23 september 2017 11:00

Eindtijd 23 september 2017 15:00

Kijkt u eens rond en beleef de stilte in deze eeuwenoude kerk met vernieuwde Mariakapel. Er zijn Zandwachten aanwezig om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden. Op sommige zaterdagen wordt om 13.30 uur een kort concert gegeven. Deze zaterdag speelt Rinse van der Ploeg vanaf 13.30 uur orgel/piano.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.