Bijbelavond

Begintijd 6 juni 2018 20:00

Eindtijd 6 juni 2018 21:30

Iedere eerste woensdagavond van de maand is er bijbelavond in de pastorie o.l.v. Jan van Adrichem. Voor de laatste keer in dit seizoen buigen wij ons over het boek Jozua. Daarvan gaan we hoofdstukken 2 en 3 lezen. Er is helaas veel geweld, maar belangrijker is Gods omzien naar randfiguren en geweldloos verzet.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.