Uitvaart

Begintijd 5 maart 2018 12:15

Eindtijd 5 maart 2018 13:15

Onlangs is op 85-jarige leeftijd overleden mevrouw Geertruida Johanna Maria Balk-Guldie. Haar uitvaart zal maandag 5 maart om 12.15 uur plaatsvinden in onze kerk. Voorafgaand hieraan is er vanaf 11.00 uur gelegenheid tot condoleren.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.