Meditatief en contemplatief gebed (SCC-activiteit)

Begintijd 31 januari 2018 19:30

Eindtijd 31 januari 2018 21:30

Ook de christelijke traditie kent methodes voor meditatie en contemplatie. Mediteren is het overwegen en ‘kauwen’ van teksten, gebruik van beelden of visualisaties. Contempleren is stil gewaar worden van Gods aanwezigheid, bijvoorbeeld met hulp van het inwendig herhalen van een woord of zin ( wat in het Oosten ‘mantra’s’ heten). We staan stil bij de benedictijnse traditie van lectio divina (lezen), oefenen visualisaties zoals Teresa van Avila (1515- 1582) en haar tijdgenoot Ignatius van Loyola aanreiken. En maken kennis met christelijke ‘gebeds- mantra’s zoals het Jezusgebed. Begeleiding: Huib Klamer Datum en tijd: 17 en 31 januari 19.30 - 21.30 Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Bijdrage: € 6 voor 2 avonden Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.