Dag van het Jodendom (2e avond)

Begintijd 20 februari 2018 20:00

Eindtijd 20 februari 2018 22:00

Op dinsdag 20 februari a.s. is de 2e avond over dit thema “Van Generatie op Generatie”. Er zal dan een meer beschouwend beeld gegeven worden over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het Christendom. De gastsprekers zijn opperrabbijn Binyomin (J.S.) Jacobs en hulpbisschop mgr. drs. Herman (H.W.) Woorts. Beide kerkleiders zullen hun visie geven en nader ingaan op de aandacht die hun orthodox joodse en rooms katholieke kerkgenootschappen hebben om de traditie, cultuur en geloofsovertuiging door te kunnen geven aan de komende generatie. Welke kansen en bedreigingen zien zij? Hoe kunnen zij hun leden inspireren op hun levensweg? En zeker de vraag wat wij van elkaar kunnen leren en hoe wij elkaar kunnen bemoedigen. Dinsdag 20 februari. Aanvang 20:00 uur. Hoor- en Leerzaal, St. Franciscus Xaverius Pastorie, ’t Zand 31, Amersfoort. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij diaken Frank Sieraal. jfrcsieraal@kpnmail.nl of 033 - 472 94 38

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.