De schoonheid van de Byzantijnse mozaïeken (SCC-activiteit)

Begintijd 24 februari 2018 10:30

Eindtijd 24 februari 2018 12:30

In heel het Byzantijnse Rijk, van Italië (bijvoorbeeld Ravenna) tot diep in het Midden Oosten werden kerken uitbundig versierd met kleurige mozaïeken. Bij mijn reizen in Jordanië heb ik veel mozaïekvloeren gezien. De wanden zijn daar in de loop der eeuwen door aardbevingen en oorlogsgeweld verdwenen. Die vloeren vertellen ons verhalen over christenen die pelgrimeren, zaken doen, genieten van de natuur en bedreigd worden door omliggende volkeren. Inleider: Jan van Adrichem Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Bijdrage: € 5 Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.