Veertigdagenbijeenkomst met sobere maaltijd

Begintijd 15 maart 2018 17:30

Eindtijd 15 maart 2018 18:45

In de pastorie gaan we samen in gesprek over een actueel onderwerp, dat aandacht verdient in de veertigdagentijd. Josephine van Pampus leidt het onderwerp in met een korte film. Samen eten we een sobere maaltijd (soep met brood). In verband met de maaltijd vragen wij om u uiterlijk maandag 12 maart aan te melden. Dit kan per mail naar pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl of telefonisch maandag tussen 9-12 uur naar de pastorie (033-4721705). Aansluitend is er om 19.00 uur het Oecumenisch Avondgebed in de oud-katholieke kerk.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.