Kerk aan Kant voor Kerstmis

Begintijd 14 december 2017 09:00

Eindtijd 14 december 2017 13:00

Na ontvangst met een kopje koffie gaan medewerkers samen aan de slag om de kerk netjes aan kant te krijgen. Na het werk wordt samen een kop soep met een broodje gegeten.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.