Maand:  


Van 2 mei 2018 10:00 t/m 2 mei 2018 13:00 :
Inloopochtend microkrediet
Elke eerste woensdag van de maand: inloopochtend over microkrediet in kamer 2 van de pastorie onder leiding van Willem van Gaal. Meer info kunt u vinden op de website www.kiva.org

Van 5 mei 2018 09:30 t/m 5 mei 2018 11:00 :
Meditatiebijeenkomst Vacare
Bijeenkomst van de christelijke meditatiegroep Vacare o.l.v. Huib Klamer en Inge van den Bosch elke eerste zaterdag van de maand. Ontvangst vanaf 9.15 uur.

Van 15 mei 2018 20:00 t/m 15 mei 2018 22:00 :
Vergadering Zandraad
De Zandraad komt bij elkaar voor regulier overleg op de secretariaatskamer.

Van 19 mei 2018 11:00 t/m 19 mei 2018 15:00 :
Open Kerk
Kijkt u eens rond en beleef de stilte in deze eeuwenoude kerk met vernieuwde Mariakapel. Er zijn Zandwachten aanwezig om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Van 28 mei 2018 13:30 t/m 28 mei 2018 14:30 :
Kijk op de Week
Wekelijks overleg van leden van de Zandraad, pastoraatsgroep en secretariaat op de pastorie.

Van 30 mei 2018 20:00 t/m 30 mei 2018 22:00 :
Bijeenkomst SCC: De 10 woorden
De zevende van tien bijeenkomsten is op woensdagavond van 20.00-22.00 uur. (volgende bijeenkomsten op 12/9, 11/10, 21/11.) In een serie van tien bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over de 10 woorden, die Mozes in de Bijbel op de berg Horeb ontving op twee stenen. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten is het boek ‘Erfenis zonder testament’ van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Zij benaderen de 10 Woorden niet vanuit religieus gezichtspunt maar hun centrale vraag is: wat moeten wij met de 10 geboden in onze seculiere samenleving? Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.