Maand:  


Van 2 september 2017 13:00 t/m 2 september 2017 15:00 :
Orgelestafette (Jubileumactiviteit)
Drie organisten van de Sint Franciscus Xaveriuskerk spelen tijdens de orgelestafette op zaterdag 2 september de bijzondere orgels van onze kerk. Ze geven elkaar op een bijzondere manier het estafettestokje door: Hein Hof (1976-1988), Paul Valk (incidenteel) en Martin Lorijn (1976-heden). Tijd: 13.30-15.30 uur. Info: jubileumsfx@gmail.com Vrij entree. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Van 10 september 2017 10:30 t/m 10 september 2017 12:00 :
Jeugdactiviteit
De kinderen en jongeren verzamelen om 10.30 uur in de kerk en gaan daarna op pad met straatadvocaat René Slotboom.

Van 13 september 2017 19:30 t/m 13 september 2017 22:00 :
Voorgangersoverleg
De voorgangers komen bij elkaar voor overleg in kamer 2 van de pastorie.

Van 17 september 2017 19:00 t/m 17 september 2017 20:15 :
Concert met lofgezangen (Jubileumactiviteit)
Aandacht voor de kerkmuziek bij uitstek, het gregoriaans, kan bij het vieren van een jubileum in een rooms-katholiek kerkgebouw natuurlijk niet uitblijven. Jarenlang was er voor de kerkzangers en -gangers naast de gezongen missen nog een extraatje: het plechtig lof met uitstelling van de monstrans. Deze in de dertiende eeuw ontstane traditie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie steeds meer in onbruik geraakt, maar tijdens het concert op 17 september voert het Utrechts Gregoriaans Koor onder leiding van Martie Severt twee sets lofgezangen uit: allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens een kerkwijding. Ook “klassiekers” als Tantum ergo en Adoro te devote worden uitgevoerd. Organist Hein Hof verzorgt twee intermezzo’s op gregoriaanse thema’s, een aantal bewerkingen van het “Adoro te” en afwisselend met het koor “Lauda Sion”. Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht door Jan Boogaarts. Hij leidde het koor tot december 1998. Sindsdien staat het koor onder leiding van Anthony Zielhorst (deze dirigent is op 17 september helaas verhinderd). Het koor telt momenteel 18 zangers. Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen. Ook heeft het koor vanaf 1973 vele grammofoonplaten en cd’s uitgebracht. Hein Hof was van 1976 tot 1988 als organist aan de SFX werkzaam en heeft van het zoeken naar bewerkingen van gregoriaanse melodieën voor orgel een van zijn specialiteiten gemaakt. In het programmaboekje kunnen de aanwezigen de gezongen teksten volgen (een Nederlandse vertaling staat erbij). De toegang is vrij.

Van 19 september 2017 14:00 t/m 19 september 2017 16:30 :
Herinneringsboekjes schrijven
We komen om de week op dinsdagmiddag in de pastorie bij elkaar en delen wat wij de afgelopen weken hebben meegemaakt, wat ons heeft geraakt. Een ontmoeting, een bericht in de krant, een bezoek aan een museum. Dat gaat ieder vervolgens weergeven in een ‘herinneringsboekje’, bijvoorbeeld met een tekening, een tekst, een foto, een knipsel. Leuk om te doen, we ontmoeten elkaar en je kunt anderen iets laten zien. Begeleiding en aanmelding: Titia Weultjes, titiaweultjes@gmail.com Bijdrage: € 5 per keer

Van 23 september 2017 10:30 t/m 23 september 2017 12:00 :
Bijeenkomst SCC: Dood... en dan? UITGESTELD!
-----In verband met ziekte van de inleider is deze bijeenkomst tot nader order uitgesteld!----- Was het voor zeer veel christenen in de eerste helft van de 20ste eeuw zeker dat een mens later in het hiernamaals verder zou leven, in de 21ste eeuw staat deze zekerheid voor velen minder vast.Het denken over ‘Is er leven na de dood?’ is sterk toegenomen. Vragen omtrent ‘Dood en dan….?’ horen bij het leven. De oriëntatie op dood, wat daarna en rouwrituelen in verschillende culturele en religieuze stromingen is actueel. Welke rituelen horen bij dood en wat hebben deze gebruiken te maken met het denken over de dood en het mogelijke leven na de dood? We gaan in gesprek over gewoonten rondom sterven en rouw in Mali en Kameroen. Wat herkennen wij in onze westerse samenleving van hun traditie en kunnen wij hieruit inspiratie putten? Inleider: Wouter van Beek, emeritus hoogleraar culturele antropologie, verbonden aan het African studies Centre in Leiden Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 Bijdrage: € 5 Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 23 september 2017 11:00 t/m 23 september 2017 15:00 :
Open Kerk met muziek
Kijkt u eens rond en beleef de stilte in deze eeuwenoude kerk met vernieuwde Mariakapel. Er zijn Zandwachten aanwezig om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden. Op sommige zaterdagen wordt om 13.30 uur een kort concert gegeven. Deze zaterdag speelt Rinse van der Ploeg vanaf 13.30 uur orgel/piano.

Van 23 september 2017 17:00 t/m 23 september 2017 18:00 :
Eucharistieviering in de binnenstad
Regelmatig is er op zaterdagmiddag een eucharistieviering in de binnenstad van Amersfoort. Het is een unieke gelegenheid om in het weekend een eucharistieviering bij te wonen, waar deze in de stadsparochie van Onze Lieve Vrouw steeds schaarser worden. U bent van harte welkom in de kapel van de zusters van Onze Lieve Vrouw, Zuidsingel 40. Deze zaterdag is de liturgie van de 25e zondag door het jaar A. Voorganger is: pastor Bart Verreijt. Het Zusterkoor zingt, muzikale leiding: Jan Schuring

Van 24 september 2017 18:00 t/m 24 september 2017 18:00 :
Aanleveren kopij voor de eerstvolgende Zandloper
Zandloper nr. 8 van dit jaar verschijnt op zondag 1 oktober. U kunt tot uiterlijk zondag 24 september 18.00 uur kopij aanleveren. Denkt u hierbij aan een verslag van een recent gehouden bijeenkomst, een aankondiging van een activiteit in de komende maand, een oproep, een persoonlijke overdenking etc. Zorgt u er voor dat uw tekst maximaal één A4-tje beslaat. Ook beeldmateriaal (met beschrijving) van activiteiten in en om de kerk is altijd zeer welkom.

Van 27 september 2017 14:00 t/m 27 september 2017 16:00 :
Koorrepetitie Arena Cantat
Arena Cantat repeteert in de Hoor- en Leerzaal onder leiding van Frits Klostermann. De repetitie op woensdag 13 september is de eerste na de zomerstop.

Van 27 september 2017 20:00 t/m 27 september 2017 22:00 :
Repetitie Cantorij
De Cantorij repeteert voorlopig op woensdag in de kerk.

Van 28 september 2017 20:00 t/m 28 september 2017 22:00 :
Repetitie Koorgroep 't Zand
De Koorgroep 't Zand repeteert op donderdagavond in de kerk.

Van 30 september 2017 10:30 t/m 30 september 2017 15:00 :
Zandmarkt
Op zaterdag 30 september wordt in de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 31 weer een Zandmarkt gehouden. Deze speciale rommelmarkt ─ maar dan zonder 'rommel' ─ vindt plaats van 10.30 tot 15.00 uur in de pastorie. Om 14.30 uur zal de trekking van een loterij worden gehouden met mooie prijzen en een hoofdprijs van maar liefst 100 euro!
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.