Maand:  


Van 2 november 2017 19:30 t/m 2 november 2017 20:45 :
Allerzielenviering
Viering waarbij we stilstaan bij het verlies van onze dierbaren. Voorgangers zijn Giny Wierenga en Phil Jacobs. De muzikale bijdrage aan de viering wordt verzorgd door Arena Cantat.

Van 9 november 2017 19:30 t/m 9 november 2017 22:00 :
Bijeenkomst SCC: Hoe we bidden
Tweede van drie bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is op 23 november. Mensen voelen schroom als het gebed ter sprake komt. Dat is niet nieuw. “Heer, leer ons bidden”, vraagt een discipel aan Jezus. Hoe bidden we? Wanneer en waar? Werkt ons gebed? Wat kunnen we leren van elkaar en anderen? Wat kunnen we leren van andere geloofstradities? Deze vragen gaan we met elkaar verkennen. Aan de orde komt: - wat de bijbel leert over gebed (het evangelie en de psalmen) - soorten gebed: lofprijzing, smeekgebed, voorbede, zegen, gebed in nood, schietgebed, stil gebed, vergeving - persoonlijk gebed; bidden met/voor anderen: met kinderen, een zieke of stervende - houding, gebaren, teksten, beelden - hoe gebed verbinden met eigen leven en samenleven. Begeleiding: Ellen Hogema, diaconaal pastor parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Phil Jacobs, geestelijk verzorger Bijdrage: € 10 voor 3 avonden Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

Van 12 november 2017 16:00 t/m 12 november 2017 17:00 :
Preek van de Leek
Rapper Diggy Dex opent zesde seizoen van Preek van de Leek ‘Wie niet deelt, vermenigvuldigt niet’. Dat is niet alleen de rode draad in de 21e Preek van de Leek, die net als de eerdere vijf jaargangen plaatsvindt in onze kerk. Het is ook het levensmotto van de Amersfoortse rapper Diggy Dex.

Van 15 november 2017 10:00 t/m 15 november 2017 12:00 :
Herkansing jubileumviering
Voor degenen die de jubileumviering op zondag 22 oktober hebben moeten missen en voor ieder die het graag nogmaals meebeleeft, zal op woensdag 15 november om 10.30 uur de film van de jubileumviering worden vertoond in de Hoor- en Leerzaal. U bent van harte welkom. Inloop met koffie en thee vanaf 10.00 uur, aanvang film om 10.30 uur. Graag even aanmelden via jubileumsfx@gmail.com of bellen naar de pastorie: 033 - 472 17 05.

Van 22 november 2017 20:00 t/m 22 november 2017 22:00 :
Repetitie projectkoor Lessons & Carols
Tweede van de vijf repetities (op vijf opeenvolgende woensdagavonden in onze kerk) van projectkoor Lessons & Carols o.l.v. Frank Kooiman, onze nieuwe dirigent.

Van 23 november 2017 20:00 t/m 23 november 2017 22:00 :
Repetitie Koorgroep 't Zand
Koorgroep 't Zand repeteert op donderdagavond in de kerk.

Van 25 november 2017 11:00 t/m 25 november 2017 15:00 :
Open Kerk met muziek
Kijkt u eens rond en beleef de stilte in deze eeuwenoude kerk met vernieuwde Mariakapel. Er zijn Zandwachten aanwezig om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden. Op sommige zaterdagen wordt om 13.30 uur een kort concert gegeven. Op zaterdag 25 november speelt vanaf 13.30 uur Francien Boonzaayer - ensemble met piano/orgel, blokfluit en zang.

Van 25 november 2017 17:00 t/m 25 november 2017 18:00 :
Eucharistieviering in de binnenstad
Regelmatig is er op zaterdagmiddag een eucharistieviering in de binnenstad van Amersfoort. Het is een unieke gelegenheid om in het weekend een eucharistieviering bij te wonen, waar deze in de stadsparochie van Onze Lieve Vrouw steeds schaarser worden. U bent van harte welkom in de kapel van de zusters van Onze Lieve Vrouw, Zuidsingel 40. Deze zaterdag is de liturgie van Christus Koning van het jaar A. Voorganger is: pastor K. Donders, het Brucknerkoor zingt.

Van 27 november 2017 11:00 t/m 27 november 2017 12:00 :
Kijk op de Week
Wekelijks overleg van leden van de Zandraad, pastoraatsgroep en secretariaat op de pastorie.

Van 27 november 2017 20:00 t/m 27 november 2017 22:00 :
Repetitie Cantorij
De Cantorij repeteert weer als vanouds op maandagavond in de kerk.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.