Om ons heen

Actuele Kerkenpagina in De Stad Amersfoort

Iedere veertien dagen publiceert het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort een Kerkenpagina onder auspiciën van de stedelijke Raad van Kerken De meest recente kunt u hier lezen. (22 november) Met o.a. De buurtkerk van Randenbroek, We willen samen delen in Gods liefde Column Urenlang doodstil Trefpuntjes Geen kind valt buiten de pakjesbom Deel oeuvre Roel Ottow in de Fontein De redactie is bereikbaar op het emailadres: postbuskerknieuws@gmail.com

Lees verder

Oecumene

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.