Actuele Kerkenpagina in De Stad Amersfoort

Iedere veertien dagen publiceert het huis-aanhuis-blad De Stad Amersfoort een kerkenpagina, onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken.

Iedere veertien dagen publiceert het huis-aanhuis-blad De Stad Amersfoort een kerkenpagina, onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken.

De meest recente kunt u hier lezen. (11 april)

met o.a.

  • De Inham bestaat 175 jaar
  • Column Een droom
  • Trefpuntjes
  • PGA stelt ds. Diederik van Loo als stadsdominee aan
  • Armoede in Amersfoort (Ellen Hogema)

De redactie is bereikbaar op het emailadres: postbuskerknieuws@gmail.com

Voor meer nieuws over oecumene in de stad kunt u altijd terecht op www.raadvankerkenamersfoort.nl

De redactie is bereikbaar op het emailadres: postbuskerknieuws@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.