29 juli 2017

Goed nieuws

Martinus, die zijn mantel deelt,

Franciscus, die tot de vogels preekt,

En Damiaan, die met melaatsen woont  en leeft.

Je zou nog meer voorbeelden kunnen noemen.

Voorbeelden van goed nieuws.

Neem nu het reisje van onze oudere parochianen: leuke ontmoetingen, gezellige sfeer en het deed velen goed.

Of neem de dag, dat velen van ons het boek mochten inzien over 200 jaar Sint Franciscus Xaverius: wat een mooi boek!

Of neem de avonden en middagen dat er iets georganiseerd werd in onze kerk. Voor ieder die wilde luisteren en  geïnspireerd raken.

Allemaal goed nieuws, allemaal evangelie.

Van Christus wordt gezegd dat hij de goed-nieuws-brenger is. Hij brengt het niet alleen, maar doet het ook.

Er wordt in onze tijd veel nieuws gebracht op alle mogelijke manieren. Ik krijg de indruk dat het slechte nieuws de overhand heeft. Het goede nieuws scoort niet echt. Niet zo interessant. Maar voor mij wel!

Christenen horen boodschappers te zijn van goed nieuws. Ik ervaar dat zondags in de kerk; enkele keren daargelaten. Goede zang, mooie overwegingen en aansprekende gebeden. Bemoedigend, hoopvol en inspirerend.

Soms denk ik wel eens: waarom komen er niet meer mensen naar de kerk? Want het is een uurtje bezinning, lekker zingen en luisteren. Weg van alle drukte, lawaai en onzinnig vermaak. Je wil toch graag af en toe  iets horen dat je weer moed geeft, perspectief, en de ogen opent.

Ik denk dan ook vaak aan de woorden uit de Apocalyps:

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:

Gods woonplaats is onder de mensen,

Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn

En God zelf zal als hun God bij hen zijn.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,

Geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Goed-nieuws-brengers, dat willen wij toch allemaal zijn. Ook in ongewone dagelijkse leven.

 HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.