29 augustus 2017

Nieuwe dirigent in de Franciscus Xaveriuskerk

Frank Kooiman nieuwe dirigent

Na het overlijden van Rob Holleman op 21 april jl. hebben de koren, de Cantorij en de Koorgroep, een periode gehad met invaldirigenten en begeleiders. De Zandraad heeft in deze periode gesprekken gevoerd met eventuele kandidaten.

Nieuwe dirigent in de Franciscus Xaveriuskerk

Na het overlijden van Rob Holleman op 21 april jl. hebben de koren, de Cantorij en de Koorgroep, een periode gehad met invaldirigenten en begeleiders. De Zandraad heeft in deze periode gesprekken gevoerd met eventuele kandidaten.

Met Irene Vriens, vice- voorzitter van het parochiebestuur is gesproken over de vacature en de mogelijkheden om een nieuwe dirigent aan te stellen.

Na een overleg met een vertegenwoordiging van de voorgangers, de pastoraatsgroep en een afvaardiging van de koren is een profielschets gemaakt voor de dirigent van onze geloofsgemeenschap. Deze profielschets staat onderaan deze pagina.

Frank Kooiman, hij is inmiddels al bekend omdat hij al regelmatig heeft ingevallen, heeft op de profielschets een indrukwekkende reactie geschreven! Hij gaf te kennen dat hij,dirigent worden in de SFX een uitdaging vond!

Hierna heeft de Zandraad Frank uitgenodigd voor een gesprek en is de beslissing gevallen om met hem als dirigent verder te gaan. Ik zei hem letterlijk: ” Frank, de kogel is door de kerk!”

De koorleden vinden het fijn dat er een einde is gekomen aan de periode van onduidelijkheid. Officieel begint Frank na de jubileumviering eind oktober. Zodoende krijgt hij de tijd om de afspraken die hij heeft met andere koren, correct af te sluiten. Vanuit de Zandraad wensen we Frank succes met deze nieuwe functie!

Annemieke Thomas,

Voorzitter Zandraad

************************************************************************************************************************************

Profielschets dirigent geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius (SFX)

 

De geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius op ’t Zand in de binnenstad is onderdeel van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Zij wil een open, gastvrije herberg zijn waar ruimte is voor ieder mens van goede wil. Naast diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw vinden wij de liturgische vieringen van groot belang. Kenmerkend voor onze vieringen is de liturgische eenheid tussen lezingen, thema van de viering, gebeden en liederen. Voorgangers in onze vieringen zijn afwisselend leden van het pastoraal team van de parochie en eigen voorgangers. Tijdens de vieringen wordt veel gezongen in goed samenspel tussen koor en kerkgangers. De liederen op teksten van Huub Oosterhuis hebben een centrale plaats in onze vieringen.  De zang tijdens de zondagse vieringen wordt afwisselend verzorgd door de Koorgroep ’t Zand en de Cantorij/Mannenschola. Beide koren hebben wekelijks een repetitie.

 

Voor onze koren zoeken wij een nieuwe dirigent.

Het is mogelijk te solliciteren naar de functie van dirigent voor een dan wel voor beide koren.

 

Hierbij hebben wij het volgende profiel voor ogen:

*          ten minste HBO denk- en werkniveau

*          in het bezit van het diploma kerkmuziek of vergelijkbare relevante kerkmuzikale opleiding/ervaring

*          goede communicatieve vaardigheden

*          goede kennis van liederen, waaronder het “Oosterhuisrepertoire”

*          in staat en bereid tot constructief overleg met voorgangers ter voorbereiding op de zondagse vieringen

*          zowel de continuïteit en kwaliteit van de zang in de vieringen kunnen bewaken als bereid zijn met regelmaat nieuwe kwalitatief goede liederen in te studeren

*          didactische kwaliteiten

*          het zelf goed kunnen zingen  en het zelf op de piano kunnen begeleiden is een pre

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.