01 september 2017

Zandmarkt op zaterdag 30 september

Op zaterdag 30 september wordt de inmiddels traditionele Zandmarkt gehouden. U kunt hiervoor binnenkort spullen inleveren. De organisatie is ook nog op zoek naar mensen die voorafgaand aan de Zandmarkt loten willen verkopen en naar mensen die op de dag zelf zouden willen helpen met diverse werkzaamheden.

Zoals u al een paar keer hebt kunnen lezen: we gaan weer de Zandmarkt organiseren. Die wordt gehouden op zaterdag 30 september van 10.30 - 15.00 uur.

Verschillende mensen zijn al bereid te helpen. Fijn. De lijst met vragen voor meer hulp ligt ‘s zondag in de kerk en hangt door de week in de pastorie aan het prikbord. We hopen dat nog meer helpers zich gaan aanmelden. Doet u mee?

In de vorige Zandloper hebt u kunnen lezen over Ien’s volle zolder. Bent u ook gaan zoeken in huis of er iets weg kan, dat nog wel bruikbaar is voor een ander? Als u spullen voor de Zandmarkt heeft, kunt u ze komen inleveren in de Hoor- en Leerzaal in de pastorie vanaf maandag 25 tot en met vrijdag 29 september tussen 9.00-12.00 uur.

Tijdens de Zandmarkt zal er ook weer een loterij worden gehouden met als hoofdprijs 100 euro! Wilt u ons helpen met het verkopeb vanloten? Graag!  Bij de gastvrouwen/heren in de pastorie kunt u een pakje loten ter verkoop krijgen en na de zondagsviering bij ;één van ondergetekenden. De loten zijn te koop vanaf zondag 3 september na de viering. Ze kosten 2 euro per stuk. Mocht u uw portemonnee zijn vergeten: de zondagen daarna, 10, 17 en 24 sept. hebt u weer kans.
De trekking van de loterij vindt plaats op 30 september om 14.00 uur.

 De opbrengst van de loterij en van de Zandmarkt komt ten goede aan de geloofsgemeenschap van ’t Zand. 

Namens het Zandmarktteam,
Ien Hoekstra
Claartje Hoffmann

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.