04 september 2017

RK voor beginners gaat weer van start

Jaarlijks organiseert de parochie een cursus RK voor Beginners. Eind september gaat deze cursus weer van start voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in het RK geloofsgoed, de gebruiken en de rituelen.

De cursus is enerzijds bedoeld voor wie zich wil voorbereiden om toe te treden tot de RK kerk door doop en/of vormsel; maar ook voor al eerder gedoopte zoekers, ‘herintreders’ en twijfelaars. Eigenlijk voor iedereen die op zoek is naar meer inzicht en verdieping van het eigen geloof. Onderwerpen variëren van sacramenten tot kerkelijke feestdagen; van Bijbel, Maria en heiligen tot de geloofsbelijdenis. Het eigen geloofsverhaal loopt als een rode draad door alle avonden heen.

Kijk voor meer informatie op de site Katholiek Amersfoort van parochie OLVA.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.