04 september 2017

Cursus 'Geloven met peuters'

Jong geleerd is oud gedaan: dat geldt ook voor geloven. Als kinderen thuis niet gevoelig worden gemaakt voor religie dan kan je moeilijk verwachten dat ze dat elders wel oppikken. Maar hoe doe je dat? Waar begin je eigenlijk met jonge kinderen? Wat laat je ze zien? Wat laat je ze ervaren? En vooral: wat geloof je zélf als ouder? Wat wil je eigenlijk doorgeven?

 

Cursus: geloven met peuters

De parochie OLVA start in het najaar met drie bijeenkomsten voor ouders die met elkaar willen praten over gelovig opvoeden van jonge kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Met minimaal 7 ouder(paren) gaan wordt er gestart.

De data zijn: dinsdagavonden 19 september en 10 en 31 oktober van 20.00 tot 21.45 uur, in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101.

Voor informatie en aanmelden: Josephine van Pampus, tel. 033-889 0994 of mail jvanpampus@casema.nl.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.