04 september 2017

Verbazing

Koster Henk de Boer keek verbaasd op toen hij op 24 juli plotseling twee 'zwartrokken' voor de deur zag staan.
VERBAZING
 
Dat was er bij mij op maandagmiddag 17 juli om 14.30 uur, toen er bij de pastorie gebeld werd en er twee priesters, diep in het zwart met het bekende boordje, voor de deur stonden! 
Hector Miranda Uribe( Mexicaan) 51 jaar oud, kapelaan in het bisdom Keulen en Pawel Izaak Zelasny (Pool) 27 jaar oud, priester student in Kerkrade. Ze vertelden in redelijk Nederlands/Duits, dat ze op missie waren gestuurd met nog 200 priesters vanuit het bisdom Keulen naar Zwitserland, Duitsland en Nederlandse bisdommen om te ervaren hoe men daar “werkt”en hoe het is om zonder bagage en geld, alleen met een bijbel in de hand een week te overleven. Waar is de Kruiskerk, was hun eerste vraag.Van het VVV-kantoor in Amersfoort hadden zij vernomen dat dat de kerk was waar een pastoor woonde. Ik heb ze de weg gewezen en de heren gingen lopend naar de Liendertseweg 46.
 Dinsdagmorgen, 18 juli, stonden ze weer voor de deur, toen ik de kerk om 9 uur opende. Ze hadden de nacht door gebracht in het portiek van de Oud-katholieke kerk op `t Zand, op een paar stukken karton. Op mijn vraag of er dan niemand aanwezig was geweest in de Kruiskerk kwam het antwoord: ja maar pastoor Vonhögen had op dat moment geen tijd, hij ging op vakantie.
Na het ontbijt kwam de vraag: is er ook een klooster in Amersfoort? Een verwijzing naar de Zuidsingel resp. naar de straatpastoor was voldoende om de dag te starten. Jullie kunnen als je nergens terecht kan eventueel ook hier slapen, zei Trude heel spontaan, maar bel dan uiterlijk om 19.30 uur aan. Ze waren na veel lopen uiteindelijk in Soest terecht gekomen waar ze door diaken Mauricio liefdevol werden ontvangen en van eten en drinken voorzien.
 
Woensdag 19 juli werd Baarn bezocht, waar alleen een scriba hen te woord stond. Meneer pastoor was niet aanwezig. Via Soestdijk werd wederom bij Mauricio gebivakkeerd.
 
Donderdag 20 juli werd, na het ochtendgebed, de tocht vanuit Soest via Hoogland naar Hooglanderveen ondernomen. Pastoor Tuan stond wel raar te kijken van deze wandelende geestelijken. Uiteindelijk werd de sfeer zo goed dat”kok” Tuan zijn tweede beroep ging uitoefenen en een diner op tafel zette.
Na de maaltijd was het tijd te vertrekken naar 't Zand 31, waar de nacht werd doorgebracht.
 
Vrijdag 21 juli op weg naar Nijkerk. De kerk was dicht en niemand kon hen bijpraten. Vervolgens lopend naar Leusden, maar ook daar was de pastoor niet te bereiken. Er was nog wel een gesprek met een emeritus predikant, die onze pastores een ijsje aanbood. Uiteindelijk weer naar 't Zand, waar wij bemerkten dat de heren die dag weinig eten hadden genoten!
 
Zaterdag 22 juli. De missionarissen toch weer naar Baarn.
Trude nam plaats achter de computer met een uitdraai van de kortste wandelroute, dwars door de polder. Helaas was daar het bezoek niet zo als ze hadden gehoopt. Dan toch maar weer naar Soest, waar ze vriendelijk werden ontvangen.
 
Zondag 23 juli. Na de mis waren er veel kerkbezoekers die met belangstelling het gesprek aangingen. Men had de “zwartrokken”zien komen en gaan in de hoofdstraat van Soest.
s`Middags weer lopend naar Amersfoort om daar de laatste nacht door te brengen.
 
Maandag 24 juli. Na het ochtendgebed heb ik de heren gevraagd om de kerkzaal na 10 uur te verlaten, opdat de schoonmaakploeg ook haar werk kon doen. Een excursie in en om de kerk werd toen erg op prijs gesteld. De dames Francien Woets en Hennie Hamers stelden om de 'gasten' een boottocht van de waterlijn aan te bieden. Dat werd zeer gewaardeerd. Om 16.30 uur werden de heren bij De Stier gebracht waar ze werden opgehaald. Vanaf Utrecht, via Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem gingen de pastores (acht man) weer terug naar Keulen om daar met hun collega`s en de leiding van het bisdom e.e.a. te evalueren.
 
De verbazing die ik had 24 juli had ik nog steeds, maar ze was nu gebaseerd op het m.i. Kinderlijk Godsvertrouwen, dat deze mannen hebben als ze zeggen n.a.v. Deut. 6 vers 3: 'God zorgt voor ons! Als we Hem vrezen en Zijn geboden onderhouden zullen we lang leven gelukkig zijn.'
 
Uw koster,
Henk de Boer
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.