08 september 2017

Update: Dood. En dan…..?

Is er leven na de dood?

Was het voor zeer veel christenen in de eerste helft van de 20e-eeuw zeker dat een mens later in het hiernamaals verder zou leven, in de 21e-eeuw staat deze zekerheid voor velen minder vast. Het denken over ‘is er leven na de dood?’ is sterk toegenomen. Vragen omtrent ‘Dood en dan….?’ horen bij het leven.

Wegens ziekte van de inleider komt deze bijeenkomst op 23 september tot onze spijt te vervallen; wij hopen hem op een latere datum alsnog aan te kunnen bieden.

 

 

De oriëntatie op dood, wat daarna en rouwrituelen in verschillende culturele en religieuze stromingen is actueel.
Welke rituelen horen bij dood en wat hebben deze gebruiken te maken met het denken over de dood en het mogelijke leven na de dood? We gaan in gesprek met gewoonten rondom sterven en rouw in Mali en Kameroen. Wat herkennen wij in onze westerse samenleving van hun traditie en kunnen wij hieruit inspiratie putten?
Het Spiritueel Cultureel Centrum nodigt u van harte uit. 

Inleiding: Wouter van Beek, emeritus hoogleraar culturele antropologie, verbonden aan het African studiesCentre in Leiden

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Bijdrage: € 5

Informatie en opgave: niet meer mogelijk (zie hierboven)

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.