19 september 2017

Gregoriaans op 't Zand: concert met Lofgezangen UPDATE

Op zondag 17 september om 19.00 vond er in de Sint Franciscus Xaveriuskerk een concert met Lofgezangen plaats. Aandacht voor dè kerkmuziek bij uitstek, het gregoriaans, kan bij het vieren van een jubileum in een rooms-katholiek kerkgebouw natuurlijk niet uitblijven.

Jarenlang was er voor de kerkzangers en -gangers naast de gezongen missen nog een extraatje… het plechtig lof met uitstelling van de monstrans. Deze in de dertiende eeuw ontstane traditie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie steeds meer in onbruik geraakt, maar tijdens het concert op 17 september voert het Utrechts Gregoriaans Koor onder leiding van Martie Severt twee sets lofgezangen uit: allereerst gezangen van Sacramentsdag en daarna gezangen die klonken tijdens een kerkwijding. Ook ‘klassiekers’ als Tantum ergo en Adoro te devote worden uitgevoerd. Organist Hein Hof verzorgt twee intermezzo’s op gregoriaanse thema’s: een aantal bewerkingen van het “Adoro te” en afwisselend met het koor “Lauda Sion”.

De toegang is gratis, al wordt  een vrijwillige bijdrage zeer gewaardeerd.
U bent van harte welkom.

Op verzoek van de uitvoerenden van het concert van a.s. zondag zal de kerk die avond niet verwarmd worden. Dit vanwege het nadelige effect van warmte op de klank van ons Bätz orgel.
Het loont wellicht de moeite om u extra warm aan te kleden als u het concert komt bezoeken. *warmetruiendag*

 

UPDATE

Zondag 17 september kwamen een kleine honderd belangstellenden luisteren naar het concert met Lofgezangen dat plaatsvond in het kader van het jubileum van onze kerk.
Het was een inspirerend en heel bijzonder concert, met voor een aantal van de bezoekers herinneringen aan oude tijden (er werd zelfs hier en daar meegezongen!), dat, zoals te doen gebruikelijk was, werd afgesloten met het zingen van het Tantum Ergo. Lees ook hier.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.