07 september 2017

Paus hekelt focus op seks

Je hele leven wijden aan geld verdienen is erger dan onkuisheid. Dat zegt paus Franciscus in een groot interview met de 70-jarige Franse socioloog Dominique Wolton, deskundige op het vlak van media en politieke communicatie. Op 6 september verschijnt het vraaggesprek in boekvorm onder de titel Politique et Société. Enkele passages zijn al online verschenen.

Geldzucht

Geldzucht is de grootste bedreiging voor de wereld, vindt paus Franciscus. Volgens hem wordt daar in pastoraal verband te weinig nadruk op gelegd. Liever spreekt men over de immoraliteit van alles wat zich onder de gordel afspeelt, zegt de Franciscus tegen Wolton. Maar de andere zonden die het meest ernstig zijn – haat, afgunst, ijdelheid, elkaar vermoorden, iemand het leven ontnemen – daar wordt niet zoveel over gesproken.

De kleinste zonden zijn de zonden van het vlees, want het vlees is zwak, zegt de paus tegen Wolton. De gevaarlijkste zonden zijn die van de geest.” Biechtvaders zouden daarom aan een penitent moeten vragen of hij wel bidt, het Evangelie leest en de Heer zoekt.

Abortus

Paus Franciscus gaf vorig jaar alle priesters de volmacht om vrouwen die abortus opbiechten te absolveren. Dat deed hij niet om daarmee af te doen aan de ernst ervan. Abortus blijft volgens hem een moord op een onschuldige persoon. Maar als er zonde is, dan moet vergiffenis worden gefaciliteerd. Franciscus wijst erop dat sommige vrouwen die hun ongeboren kind hebben laten doden nog jarenlang huilen zonder dat ze de moed hebben om naar een priester te gaan.

(Bron: kro.nl)

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.