22 september 2017

SCC-activiteit: Conferentie 'Hervorm de kerk'

Conferentie zaterdagnamiddag 30 september 15.00 – 17.30 (met oecumenisch centrum Het Brandpunt): Hervorm de kerk. Wat Luther zou zeggen in onze tijd? Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkerk te Worms. Luther wilde kerk hervormen, wat uitliep op een nieuwe kerk: de protestantse.

Hervorming is een doorgaand proces. Ook de kerken in onze tijd – zowel protestantse als rooms-katholieke – staan voor de uitdaging om zich te hervormen: herbronnen én afstemmen op de eigen tijd.
Twee prominente theologen (protestant en rooms-katholiek)  geven in vijf stellingen hun visie. Én u hoort inspirerende praktijkvoorbeelden van vernieuwing. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Voor meer informatie en aanmelding zie de website van het SCC.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.