01 oktober 2017

Frank Kooiman nieuwe dirigent per half oktober

‘Ik zoek altijd naar de samenhang’

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan: Frank Kooiman, de nieuwe dirigent van ‘t Zand. Hij is de man die zowel de Koorgroep als de Cantorij/Mannenschola onder zijn muzikale hoede neemt en met deze ‘keurtroepen’ ook de hele SFX-geloofsgemeenschap. Die heeft in de afgelopen maanden al een paar keer − wat oneerbiedig gezegd − aan hem kunnen ruiken en dat is wederzijds zo goed bevallen dat Frank officieel vanaf half oktober officieel in dienst treedt.

Frank treedt in de voetsporen van Gert Bremer en Rob Holleman, die in het afgelopen voorjaar na een relatief kort ziekbed overleed. Frank was − naast Paul Valk − degene die direct na het treurige nieuws over Rob zijn diensten aanbood en de plotseling ontstane vacature hielp te vervullen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot zijn aanstelling in de SFX, al betekende het ook dat hij afscheid moet nemen van zijn Soester kerkkoor (Inspiratie) en van de Oecumenische Cantorij Oorsprong in Amersfoort. Die moeten nu − spijtig voor hen − op zoek naar een nieuwe ‘aanvoerder’.

Wie is Frank Kooiman? Dat is niet in één zin samen te vatten. Naast zijn muzikale loopbaan heeft hij al een hele carrière achter de rug bij wat destijds het AZU werd genoemd, het academische ziekenhuis in Utrecht (tegenwoordig UMC). Frank (58) begon daar als klinisch-chemisch analist, stapte later als researcher over naar de Utrechtse Universiteit (faculteit Biologie) en stond enige jaren aan het hoofd van de milieuafdeling binnen van het facilitair bedrijf van de UU. Hij waakte daar o.a. over het beheer van reststoffen, zoals radio-actief en chemisch afval. Tegenwoordig is hij contractmanager, wat inhoudt dat hij naast de contracten voor reststoffenbeheer het totale groen- en grijsbeheer van de universiteit – parkmanagement, een zeer omvangrijk werkterrein − in zijn portefeuille heeft. Frank gaat meestal op zijn motorfiets − een indrukwekkende Moto Guzzi Norge - naar zijn werk.

Hij doet dat werk met vreugde, maar zijn muzikale activiteiten vallen voor de kerkgangers in de SFX nog meer in het oog, zoals men in ook elders in Soest en Amersfoort intussen met genoegen heeft kunnen ervaren. Die muzikale ontwikkeling begon al in het meelevend-katholieke gezin waarin hij 58 jaar geleden werd geboren. Zijn wieg stond in Amsterdam, maar vanaf zijn zevende (tweede klas lagere school) groeide hij op in Soest, waar hij nog steeds met veel plezier woont. Het gezin Kooiman kerkte destijds eerst in de Open Hof, waar de katholieken onder één dak verbleven met wat toen nog de samenwerkende hervormde en gereformeerde wijkgemeente was in de opbouwwijk Smitsveen. Later kregen ze een eigen gebouw, de inmiddels weer gesloten Joanneskerk.

Trompet

Vanaf zijn jeugd draaide Frank volop mee in het kerkelijk leven daar. Hij deed als zanger mee in het jongerenkoor en met zijn vaardigheid op de trompet maakte hij furore als lid van het combo dat veel eigentijdse, ook oecumenische vieringen begeleidde. Al voor die tijd was hij begonnen met zijn eerste pianolessen en op zijn 21e al stond Frank als dirigent voor een kerkkoor (‘Toont Goed’). ‘Nou ja, er was niemand anders’, zegt hij bescheiden.

Het lag voor de hand dat iemand met zoveel talent en liefde voor het vak zich verder zou bekwamen in de (kerk)muziek. Hij omschrijft zichzelf als ‘selfmade’, maar zette zijn ontwikkeling voort bij diverse gerenommeerde instituten en leraren (o.a. Paul Valk!). Hij deed de tweejarige dirigentenopleiding NSGV (in één jaar afgerond met het examen koordirectie KMlll) en volgde de Kurt Thomas-cursus − dit voor de kenners − en volgde bijvoorbeeld ook een cursus aan de pastorale school van het dekenaat Utrecht, waar hij werd ‘toegerust’ voor uiteenlopende functies binnen de kerk die te maken hebben met samenlevingsopbouw, communicatie, spiritualiteit, liturgie en kennis van het Oude en Nieuwe Testament.

Allemaal muziek

Het mag duidelijk zijn: Frank is niet van de straat en heeft heel wat in huis. Trouwens: bij de Kooimannen thuis in Soest is het allemaal muziek wat de klok slaat. Lonneke Weusten, zijn echtgenote − die als psychotherapeute haar praktijk aan huis heeft − is wijd en zijd bekend als zangeres (al moet ze op doktersadvies die activiteiten tot het minimum beperken) en de vier zonen bespelen allemaal een instrument: piano, gitaar, drums, zang, etc.

Frank voelt zich helemaal thuis bij wat in de SFX doorgaans wordt omschreven als het ‘Oosterhuis-repertoire’. Wat dat betreft past hij uitstekend bij de tradities aan ’t Zand. ‘Het spreekt me aan, de muziek natuurlijk, maar ook de teksten, al zijn ze niet altijd makkelijk. Er spreekt een godsbeeld uit en een manier van geloven waarin ik veel van mezelf herken.’ In zijn rol als kerkmusicus is Frank graag nauw betrokken bij de vormgeving van de vieringen. ‘Ik zoek altijd naar de samenhang, en het moet wel ergens over gaan, uiteraard.’

Rustig bouwen

Hij stelt zich voor in de komende tijd rustig verder te gaan bouwen aan wat er op ’t Zand in de loop der jaren is ontstaan. Hij zal daar op den duur zeker zijn eigen accenten bij plaatsen. Frank vindt het bijvoorbeeld leuk om speciale projecten te doen − zoals hij in Soest al enige jaren de ‘Christmas Carols’ uitvoert met een gelegenheidskoor.

‘Het wordt best een drukke tijd,’ voorspelt hij, nu ook aan ’t Zand de repetities weer begonnen zijn. Voorlopig zal hij nogal moeten woekeren met zijn tijd, zolang zijn ‘oude’ koren nog geen nieuwe dirigent hebben. Hij wil ze tenslotte niet zomaar in de steek laten. Hij heeft intussen volop kennis kunnen maken met de koren en de geloofsgemeenschap van de SFX, die hij samen met de ook door hem zeer gewaardeerde collega Paul Valk door het ‘dirigentloze tijdperk’ heeft geleid, en hij twijfelt er niet aan dat hij zich er heel gauw thuis zal voelen.

Hartelijk welkom, Frank!

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.