27 september 2017

Jongerenactiviteit over prestatiedruk

Deze week is de Week van de Prestatiedruk. Jongeren hebben het druk en er wordt veel van ze verwacht. Op school, de sportclub, het werk, vrienden, ouders...

Hoe ga jij om met al deze verwachtingen?
En hoe kan God je helpen?

Kom je zondag 1 oktober naar 't Zand? We beginnen om 10.30 uur in de kerk en gaan daarna met elkaar in gesprek.

Kijk ook even hier.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.