09 oktober 2017

Als je Christus op straat ontmoet

Op zondag 8 oktober j.l. ging Bernadette van Dijk, straatpastor in Amersfoort, voor in de viering van Woord en Gebed in onze kerk. Zij sprak op zachte toon en indringende wijze over het leven van mensen van de straat.

In dit artikel in het blad Oikomene van de Raad van Kerken leest u meer over haar en haar werk.

(Foto van Dick Westerveld)

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.