18 januari 2018

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van 21 t/m 28 januari 2018: Ook in Amersfoort zijn in het kader van 'De Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen' diverse activiteiten: zie hiervoor de voorpagina van onze website!

Zaterdag 20 januari 2018: Filmavond 'War room' in de Martinuspastorie, Hoogland.
De films rond het jaarthema Weg van het gebed gaan van start. Vijf films die op heel verschillende manieren laten zien hoe gebed, gericht zijn op het goddelijke en introspectie, de weg door het leven kunnen bepalen. Met achteraf een drankje en nagesprek.
Als eerste kijken we de film War room. De film gaat over Tony en Elizabeth Jordan, die het goed voor elkaar lijken te hebben – geweldige banen, een prachtige dochter én hun droomhuis. Maar hun wereld valt uit elkaar onder de druk van hun falend huwelijk. Wanneer Miss Clara verschijnt, vechten zij voor hun geluk waarbij gebed een grote rol speelt.
Aanmelding noodzakelijk via edithvos@kpnmail.nl of jvanpampus@casema.nl

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.