19 oktober 2017

Koppeling kerken met Gemeentelijke Basis Administratie blijft

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet bevat verrassend en voor diverse trouwe parochianen positief nieuws. Onderstaand bericht nemen we onder dank over van de site van het aartsbisdom.

Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken.

 

Vorig jaar besloot minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op verzoek van VVD, PvdA en D66 hier een eind aan te maken. In het nieuwe regeringsakkoord is nu afgesproken dat kerken gegevens kunnen blijven ontvangen. In de toekomst zal dit mogelijk via mijnoverheid.nl gaan, waarin burgers dan zelf hun gegevens kunnen bijhouden en tot die tijd blijft alles nog bij het oude.

Danielle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO), is blij met deze uitkomst. Achter de schermen is zij namens het CIO voortdurend in gesprek gebleven met de overheid over dit onderwerp. Toen er vanuit de overheid een internetconsultatie werd gehouden, reageerden er meer dan 17.000 mensen, voornamelijk om te laten weten dat ze de koppeling tussen de Gemeentelijke Basis Administratie en de kerken wilden behouden. Het betreft het hoogste aantal reacties op een internetconsultatie van de overheid ooit.

Steun in de rug
“Dit geeft de kerken perspectief, zo houden we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden die niet zelf meer kunnen melden dat ze verhuisd zijn naar een verpleeghuis. En juist deze leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs. Verder is het mooi dat we met het CIO en de kerkgenootschappen die daarbij aangesloten zijn (waaronder de Rooms-Katholieke Kerk), nadrukkelijk hebben laten weten hoe belangrijk dit voor ons is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we daarbij meer dan 17.000 burgers achter ons kregen in de internetconsultatie, was een enorme steun in de rug,” aldus Woestenberg.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.