23 oktober 2017

Eigenwijs - eigen wijze - eigen aard

In afwachting van een verslag en beelden van de feestelijke jubileumviering op zondag 22 oktober alvast een reactie op de overweging, waarin onze geloofsgemeenschap als eigenwijs werd getypeerd en werd gewaarschuwd voor een te gesloten houding.

De dikke Van Dale geeft twee betekenissen aan het woord 'eigenwijs': niet luisteren naar goede raad en eigenaardig, grappig. De tweede betekenis volgend komen we inderdaad op eigenwijs - eigen wijze - eigen aard... en die eigen aard zou voor grappig kunnen doorgaan in de ogen van een ander die een andere (want díens eigen) wijze voorstaat.

Laten we kijken naar betekenis nummer één: niet luisteren naar goede raad. Doorgaans krijgt iemand het etiket 'eigenwijs' opgeplakt, als hij of zij niet de wijze van die ander volgt, niet wil luisteren naar de raad van die ander. Of die raad goed zou zijn, valt natuurlijk te betwisten... daar zal ieder op eigen wijze naar kijken.

En daarin zit 'm de crux... het woord 'eigenwijs' is niet simpelweg een omschrijving van iemand die zijn eigen weg, zijn eigen wijsheid volgt, maar wordt vaak gebruikt als een waarde-oordeel in de betekenis van 'niet de door míj gewenste wijze'. En is dat in feite niet de houding waarvoor onze geloofsgemeenschap in de overweging werd gewaarschuwd: met de rug naar de buitenwereld, armen over elkaars schouders (de gelederen gesloten?), het licht in het midden (de wijsheid in pacht menen te hebben?). Die houding zou je inderdaad kunnen zien in beeldjes als op de afbeelding. Een andere interpretatie zou kunnen zijn: steun zoekend bij elkaar, om samen het licht en de warmte te behouden en te behoeden. Ook hierin heeft ieder zijn of haar eigen (ziens)wijze.

De geloofsgemeenschap van de Sint Franciscus Xaverius, een -vaak ook verdeeld- geheel van individuen dat zich thuis voelt op 't Zand, heeft in de loop der jaren een flink aantal etiketten, waaronder de hierboven genoemde, opgeplakt gekregen. De geloofsgemeenschap ís trots op en gehecht aan haar eigen wijze van kerk-zijn en vieren. Maar de SFX is geen fort met gesloten gelederen, dat het licht en de warmte niet met een ander delen wil! En dat is precies wat het jubileumprogramma heeft uitgestraald. Een geheel van activiteiten waarbij iedereen welkom was. Een programma dat een beeld gaf van de geschiedenis van het kerkgebouw, de vorming van de geloofsgemeenschap en de invloed die het omroeppastoraat daar op heeft gehad, de ontwikkeling van de liturgie, de rol van gastvrije herberg voor stad en wijde omgeving en natuurlijk de belangrijke plaats die muziek inneemt in onze kerk.

Een waar hoogtepunt in het jubileumprogramma was het korenfestival. Een muzikale bijeenkomst waarvoor alle koren van de parochie waren uitgenodigd, waarbij gelegenheid was elkaar te ontmoeten en elk koor de ruimte kreeg om het geluid dat dat koor zo eigen is, de eigen wijs, te laten horen. En nog nooit was de eenheid in verscheidenheid binnen de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zó harmonieus!

Inge Schultinga

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.