05 november 2017

Geeft u ook uw talent?

Om als geloofsgemeenschap vitaal te kunnen blijven, is het echt nodig dat we nieuwe medewerkers vinden om opengevallen plaatsen op te vullen of om nieuwe activiteiten tot een succes te maken. ‘Vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen in de kerk’ is een mooie uitspraak die de kern raakt. We hebben allemaal onze talenten en we vragen u met klem om te willen nadenken over de vraag welk talent u met ons wilt delen.

Talrijke klussen moeten gebeuren: over des te meer handen we het kunnen verdelen, hoe gezelliger het wordt en hoe beter het is vol te houden. Hieronder vindt u vijf activiteiten waarvoor we met spoed mensen zoeken. Uw reactie ontvangen we graag per mail (secretariaatsfx@gmail.com) , maar Annemieke Thomas (Zandraad), Marcella van Noordenburg (concertgroep) of Sytze van der Velde (pastoraatsgroep) aanspreken na de viering is ook prima.

Medewerker in de tuin
Iedere maandagmorgen (9-12 uur) is een groepje mensen aan het werk in de tuin van de pastorie. Voelt u hier iets voor en wilt u een keer meewerken om te ervaren hoe het is dan bent op de maandagmorgen van harte welkom!

Kerkschoonmaker
We zoeken ook iemand, die op vrijdagochtend (9-12 uur) mee wil helpen de kerk schoon te maken. Met een keer per twee weken zijn we al goed geholpen: desgewenst kan het ook op maandagochtend. Voor beide vacatures geldt: inclusief samen koffie drinken op de pastorie.

Mede-coördinator concertgroep
Bij uitvoeringen van concerten is één van de coördinatoren aanwezig. Hij/zij draagt zorg voor het facilitaire (ondersteunende) gedeelte, dit in samenwerking met de leden van de concertgroep. Bij de coördinatie hoort het inroosteren van de medewerkers en het verdelen van de taken bij voorbereiding, pauze en opruimen. Tevens ben je aanspreekpunt voor koor- en orkestleden. Per concert vraagt het een dagdeel van je tijd, soms een dagdeel extra vanwege de repetitie. Er is een collega-coördinator waarmee je samenwerkt en waarmee je samen afspreekt wie welk concert coördineert.

Gastheer/gastvrouw voor Scholen in de Kunst
Iedere woensdagmiddag van 17.45 - 20.15 uur is er in onze kerk een orkestrepetitie van jeugdigen (12-17 jaar)  van Scholen in de Kunst. We zoeken iemand die (eventueel bij toerbeurt) aanwezig wil zijn, een beetje toezicht wil houden en enkele vaste taken wil uitvoeren.  Het gaat dan om het zetten van koffie/thee voor begeleiders en dirigent, het aan- en uitdoen van de verlichting en het na afloop afsluiten van de kerk.

Lid pastoraatsgroep (PG) voor diaconie
Dit lid van de PG is contactpersoon voor diverse werkgroepen (o.a. de bezoekgroep). Ook zaken als voedselbank, vredesweek en een vastenmaaltijd vallen onder diaconie.
De pastoraatsgroep komt 1x per drie weken ’s avonds bijeen. Behalve over diaconie gaat het ook over liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.