02 november 2017

Kerkbalans 2017

Zo rondom begin van het vierde kwartaal is voor de Zandraad een belangrijk financieel moment . Als op de derde dinsdag van september de minister van financiën de miljoenennota aan de Tweede Kamer presenteert buigen wij ons over de begroting voor het komende kalenderjaar. Dat is ook hét moment van terugkijken. Lopen de inkomsten en uitgaven in het lopende jaar in de pas met de begroting of springen we ergens uit de band.

Zonder en detail de cijfers hier te vermelden kan ik stellen: “We lopen redelijk in de pas.” Dat is bovenal een gevolg van voorzichtig begroten. Door dalende inkomsten is onze begroting inmiddels een aantal jaren niet sluitend. Wij leunen min of meer op de bijdragen van OLVA aan onze geloofsgemeenschap. Feitelijk betalen andere deelgeloofsgemeenschappen mee aan onze kerk. Incidenteel geen bezwaar maar structureel niet aanvaardbaar. We moeten onze eigen broek ophouden en onze verantwoordelijkheid nemen.

Veel parochianen bepalen hun bijdrage door na te gaan “wat hebben we vorig jaar ook weer gedaan?” Maar we realiseren ons maar al te goed dat ook de kosten van beheer van de kerk door de jaren heen toenemen. Kortom we moeten de weg omhoog vinden en onze bijdrage laten meegroeien.

Graag wil ik hierdoor nogmaals de kerkbalans 2017 bij u onder de aandacht brengen. Mogelijk is uw bijdrage al gestort. Dank hiervoor. Wilt u in overweging nemen een extra bijdrage te doen zodat onze SFX-geloofsgemeenschap ook zelfstandig een sluitende begroting kan laten zien. Kijk daarbij ook nog eens naar de mogelijkheden om uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting te maken. 

Kerk zijn wij samen! Dank voor uw steun. 


Namens de Zandraad van de St. Franciscus Xaveriuskerk,
Marius Boersen (penningmeester)

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.