02 november 2017

Aanmelding voor Eerste Heilige Communie van start

Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 4 of hoger zitten, aangemeld worden om mee te doen met de Eerste Communievoorbereiding.
De parochie heeft de ouders van kinderen die ingeschreven staan persoonlijk aangeschreven. Wie geen brief heeft gehad, kan de uitnodigingsbrief vinden op de website van de parochie: www.katholiekamersfoort.nl bij de nieuwsberichten. Geeft u uw zoon of dochter vóór 1 december op. De startavonden, de gegevens die nodig zijn en de e-mailadressen om aan te melden vindt u op de achterzijde van de brief. Wilt u eerst meer informatie, e-mail dan naar Edith Vos op edithvos@kpnmail.nl (vanaf 8 november afwezig) of Marja Hogendoorn (BMSL4U@gmail.com).
We hopen weer met drie mooie groepen te kunnen starten met een fijne voorbereidingstijd.
 
Marja Hogendoorn
Pastoraatsgroep - Catechese
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.