01 november 2017

Film jubileumviering te bekijken!

U kunt de film van de jubileumviering op zondag 22 oktober j.l. nu online bekijken. Op woensdag 15 november om 10.30 uur zal de film voor liefhebbers worden vertoond in de Hoor- en Leerzaal. U bent van harte welkom.

Hier vindt u de informatie en de linkjes.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.