Vrijdag 4 mei 2018: Herdenkingsconcert Gemeente Amersfoort

 

Herdenkingsconcert 4 mei 2018

 

Op vrijdag 4 mei 2018 verzorgt het Amersfoorts Vocaal Ensemble dit jaar het Herdenkingsconcert van de gemeente Amersfoort in de St. Franciscus Xaveriuskerk.

 

Op het programma staan werken van Daan Manneke, Rheinberger, Duruflé, Mendelssohn, Reubke, Purcell en Tavener.

 

 

Zie verdere info: www.amersfoortvocaalensemble.nl

 

 

Aanvang concert: 21.00 - 22.00 uur

 

Kerk open: vanaf 20.15 uur

De toegang is gratis.

 

 
 

 
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.