03 december 2017

Advent

De maand december is nog maar een paar dagen oud, maar in de kerk is het nieuwe liturgische jaar al begonnen met de Advent.

De lezingen in de kerk roepen op om ons voor te bereiden op het kerstfeest..

‘Wees waakzaam’, zo klinkt het bij monde van de profeet Jesaja; voor de mensen uit zijn tijd, maar ook voor ons.

Wees oplettend, niet om  jezelf of je bezit te verdedigen en niet alleen maar om te kijken of je wel krijgt waarop je zelf recht meent te hebben.

Zo maak je geen vrienden, zo bouw je geen gemeenschap op.

Als je zo kijkt is er geen ruimte voor de ander, voor mededogen, voor vriendschap.

Is er geen ruimte voor God. God is daar waar mededogen is, liefde en vrede.

Als je alleen met jezelf en je bezit bezig wil zijn, wat is je leven dan waard?

‘Wees waakzaam’ zegt Jesaja; kijk om je heen of je al voortekenen ziet van wat komen gaat. De eerste tekenen van Gods Rijk.

Laat je angst en verdriet achter je. Maak ruimte voor God, Hij zal je troosten.

Jullie hebben genoeg geleden. God wil met je samenwerken.

 

Het is nu tijd om iets nieuws te beginnen. Als je nu niet de handen uit de mouwen wilt steken en werken aan het Koninkrijk van God, wanneer dan wel?

Een paar eeuwen later roept ook Johannes de Doper de mensen op zich te bekeren. ‘Keer u om, het Koninkrijk Gods is nabij.’

Jezus leert ons bidden: ‘Onze Vader, Uw Rijk kome.’

Sporen van dat rijk zijn al onder ons. Merken wij het op?

Plekken van liefde, vrede en mededogen. Zijn we bereid er met Jezus aan verder te werken en ruimte te maken voor God?

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.