33e Zondag door het jaar, Jaar A, 19 novermber 2017, Eucharistieviering, Pastoor Tuan

Helaas is de tekst van de overweging niet aangeleverd.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.