25 december 2017

Kerstwens 2017

Het is weer Kerstmis! Op deze pagina vindt u de kerstwens van de Zandraad en de pastoraatsgroep.

Licht, Woord, Antwoord:

de stilte verbroken.

Voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,

ter ziele, gezwicht voor het duister,

gaat een hemels licht op.

Een scheppend woord is geworden:

adem van God in een kind.

En onder ons wil het wonen voorgoed.

 

J. Delver

 

 

Mogen wij als gemeenschap een plek zijn, waar plaats is voor iedereen.

Een plek waar God onder ons kan wonen.

 

De Zandraad en de Pastoraatsgroep St. Franciscus Xaverius wensen iedereen een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.