30 december 2017

Kindje Wiegen - Mariakaakjes met blauwe muisjes

Op Eerste Kerstdag waren er om 15.00 uur ongeveer 70 opa’s, oma’s, papa’s, mama’s en kinderen voor het traditionele Kindje Wiegen. Veel kinderen kwamen al verkleed, maar ook voor diegenen die dat waren vergeten, waren er voldoende verkleedspullen om als engel, herder of schaap mee te doen.

 Het kerstverhaal werd door Jeanne verteld, Annemie speelde Maria en Alex was dit jaar kindje Jezus. Tussendoor werden kerstliedjes gezongen, waarbij Paul voor de muzikale ondersteuning op de piano zorgde. Zoals ieder jaar vierden we de geboorte van Jezus met Mariakaakjes mét blauwe muisjes en wat te drinken. Het was een zéér geslaagde bijeenkomst. Annemie, Jeanne en Paul, hartelijk dank!

Marja Hogendoorn
Lid Pastoraatsgroep - Catechese

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.